Χρήση Cookies
Για να παρέχουμε μία καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιόντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.

Τι είναι η ανάπτυξη λογισμικού

Ανάπτυξη λογισμικού είναι η διαδικασια της δόμησης, σχεδιασμού και ελέγχου πλροφοριακών σσυστημάτων. Με την πάροδο του χρόνου έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές πλατφόρμες με διαφορετική προσέγγιση και μεθοδολογία ανάλογα με τον τύπο του έργου.

Αναγνώρηση της ανάγκης

Μία ιδέα πρέπει να εξεταστεί, οι δυνατότητές της να διαρευνηθούν και να συγκεκριμενοποιηθούν. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο από τους ανθροώπους του εμπορικού, οι οποίοι εξετάζουν την οικονομική πλευρά, και από τους μηχανικούς, οι οποίοι εξετάζουν τις δυνατότητες που πρέπει να συμπεριληφθούν και το έργο που χρειάζεται για την υλοποίησή της.

Προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός είναι η διαδικασία της αναγνώρησης των προδιαγραφών. Αυτοί που έχουν την ιδέα, έχουν συνήθως μία αφηρημένη κατανόηση του ποιο ακριβώς πρέπει να είναι το τελικό αποτέλεσμα ή του πώς πρέπει να λειτουργεί το τελικό προϊόν. Επαφίεται στους μηχανικούς να αναγνωρήσουν τις απαιτήσεις, ακόμη και όταν αυτές δεν είναι ξεκάθαρες, είναι διφορούμενες ή αντιφατικές. Αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικής σμασίας, αφού εγγυάται ένα ολοκληρωμένο τελικό προϊόν και παρέχει προστιθέμενη αξία.

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός αποτελείται από δύο βήματα. Την δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου σχεδίου του λογισμικού, καθορίζοντας τα κύρια μέρη και τις διασυνδέσεις τους, και την δημιουργία ενός χαμηλού επιπέδου σχεδίου για την υλοποίηση κάθε δυνατότητας του λογισμικού.

Υλοποίηση, έλεγχος και τεκμηρίωση

Η ώρα της εφαρμογής έχει έρθει. Ένας κύκλος υλοποίησης, ελέγχου και τεκμηρίωσης αρχίζει, στο τέλος του οποίου κυκλοφορεί η κάθε έκδοση του λοσμικού.

Εγκατάσταση και συντήρηση

Η εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει την εγκατάσταση server και αρχική παραμετροποίηση. Η εκπαίδευση των χρηστών ακολουθεί. Από αυτό το σημείο αρχίζει η συντήρηση ως μία συνεχής διαδικασία διόρθωσης τυχών αστοχιών και προσθήκης νέων λειτουργίων.